DEELNEMEN PLATFORM

Voor organisaties die zelf trainingen verzorgen bestaat de mogelijkheid om via het platform lean belts te laten certificeren door partner te worden van het de stichting Lean Certification Platform. 

Waarom de stichting Lean Certification Platform?

Om een maatschappij te verkrijgen met meer zingeving, is een hoogwaardig verbeterklimaat van belang. Hieraan wil deze stichting bijdragen door: 

-het zekerstellen van hoogwaardige certificering van Lean verbeteraars;
-het ontwikkelen en uitdragen van kennis op het gebied van Lean management; 
-het stimuleren van het Lean/continu verbeteren gedachtengoed door hierin op diverse manieren te investeren in de publieke en private sector, zowel in Nederland als daarbuiten.

Deelname aan het Lean Certification Platform

Deelname aan het Lean Certification Platform kan voor organisaties die Lean opleidingen verzorgen door partner te worden van de stichting Lean Certification Platform. Hieraan zijn geen kosten verbonden, het logo van de partner komt op de website van de stichting te staan. Een partner-organisatie kan Lean Orange, Green en Black Belts zelf certificeren of laten certificeren, uitgaande van de eisen die daaraan vanuit de stichting worden gesteld. Hieronder komt de werkwijze bij certificeren aan bod, gevolgd door beide opties (zelf of laten certificeren). Afgesloten wordt met een overzicht van de kosten.

Werkwijze certificeren

De certificering voor Lean Orange Belt betreft alleen het afleggen van een meerkeuzetoets van 20 vragen. Als 70% juist wordt beantwoord, is aangetoond dat de deelnemer over de vereiste kennis beschikt. 

Naast een meerkeuzetoets van 30 vragen (waarvan ook 70% goed moet zijn beantwoord) behelst de certificering voor Lean Green en Black Belt tevens een assessment waarin een project bij Lean Green Belt of vijf projecten bij Lean Black Belt worden gepresenteerd en verdedigd met behulp van de A3-methodiek. Voor de Lean Black Belt is tenminste een van de projecten afdeling- of organisatie-overstijgend. Bij de assessments wordt gebruik gemaakt van een Rubrics-model.

De theorietoetsen worden online afgenomen door een assessor van de stichting.

Zelf certificeren of laten certificeren

Voor zelf certificeren dient de organisatie te beschikken over een of meerdere eigen assessoren. Zij hebben Lean Black Belt niveau en minimaal 5 jaar Lean ervaring en minimaal 10 uitgevoerde en/of begeleide Lean projecten. De assessoren dienen te worden geaccrediteerd via de stichting, waarbij zij aantonen aan deze eisen te voldoen. 

Een partner-organisatie kan er ook voor kiezen de certificering van Lean Belts uit te laten voeren door een aan de stichting verbonden assessor. De assessments duren in totaal een half uur en vinden in beginsel online plaats.

Kosten

De kosten m.b.t. de diverse certificeringen zijn:

  • Theorietoets en certificaat t.b.v. Lean Orange, Green of Black Belt: € 50 (incl. BTW)
  • Assessment Lean Green of Black Belt door assessor stichting: € 50 (incl. BTW)
  • Certificering Assessor (assessment en certificaat):  € 200 (incl. BTW)

Betreffende kosten worden door de stichting Lean Certification Platform in rekening gebracht bij de partner-organisatie, die (indien van toepassing) zelf zorgt voor doorbelasting naar de deelnemer aan de certificering.

De kosten worden jaarlijks geëvalueerd. Aangezien de stichting geen winstoogmerk heeft worden eventuele positieve financiële resultaten aangewend voor verspreiding van het lean gedachtengoed.

Contact

Voor deelname aan het platform kan contact opgenomen worden met de stichting Lean Certification Platform door hier te klikken.